skip to Main Content

DETALII PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

Cercetări privind riscurile cauzate de materialele destinate contactului cu alimentele, pe grupe de materiale. Armonizarea cu legislația europeană

Obiective:

Proiectul se adresează Obiectivului general 2 din Planul sectorial: Creșterea vizibilității și susținerii transferului de rezultate din CD, respectiv Obiectivului specific 2.1: Creșterea vizibilității și a gradului de valorificare a rezultatelor CD.

Scopul proiectului constă în identificarea cerințelor de siguranță alimentară ale materialelor și articolelor destinate contactului cu alimentele, pe tipuri de materiale și grupe de alimente, elaborarea unor pachete de testare în conformitate cu legislația națională și europeană (Regulamentul (CE) 1935/2004 și HG 1197/2012).

În acest context, ținând cont de prevederile Strategiei Naționale de Cercetare-Dezvoltare și Inovare, ale Strategiei pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung (2020 – 2030) și ale documentelor mai sus menționate, proiectul își propune să identifice disponibilitățile de pe piața românească de materiale destinate contactului cu alimentele, inclusiv cele biodegradabile, riscurile alimentare cauzate de acestea și să elaboreze o strategie de gestionare a deșeurilor de ambalaje alimentare și influența acestora asupra fenomenului de risipă alimentară.

De asemenea, proiectul își dorește o mai bună armonizare a legislației naționale cu privire la materialele și articolele destinate contactului cu alimentele cu legislația europeană.

Rezultate preconizate:

-Raport privind situația existentă pe plan național și în spațiul UE privind cerințele de siguranță alimentară pentru materialele și articolele destinate contactului cu alimentele, pe categorii de materiale/articole.

-Raport privind situația existentă pe piața românească privind materialele și articolele destinate contactului cu alimentele, pe categorii de materiale/articole.

-Strategie privind gestionarea deșeurilor de ambalaje.

-Strategie privind risipa alimentară influențată de ambalaje.

-Ghiduri de testare pe categorii de materiale destinate contactului cu alimentele (plastic, hârtie/carton, sticlă/ ceramică, metal).

-Platformă interactivă pentru facilitarea comunicării dintre producătorii de materiale destinate contactului cu alimentele și actorii de pe lanțul alimentar.

-Comunicări științifice și articole ISI/BDI.

-Pagina web a proiectului.

-Raport privind prezentarea și dezbaterea la nivel național și regional a principalelor rezultate

Perioada: 28.08.2019 – 09.12.2020

Buget: 2.000.000 lei

FAZE:

Faza I/2019 (termen predare: 09.12.2019)

Analiza situației existente pe plan național și în spațiul UE privind cerințele de siguranță alimentară pentru materialele și articolele destinate contactului cu alimentele, pe categorii de materiale/articole. Analiza situației existente pe piața românească privind materialele și articolele destinate contactului cu alimentele

Faza II/2020 (termen predare: 12.06.2020)

Îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor în lanțul alimentar

Faza III/2020 (termen predare: 09.12.2020)

Eficientizarea comunicării între actorii de pe lanțul alimentar

Back To Top