skip to Main Content

Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile și Pielărie – INCDTP București

Cu o tradiție și experiență de peste 60 ani, INCDTP se evidențiază ca un centru de excelență în activitatea de CDI pentru domeniul textile – confecții, pielărie – încălțăminte – bunuri de consum din cauciuc. Institutul desfășoară  activități de cercetare fundamentală și aplicativă, transfer tehnologic și valorificare a rezultatelor obținute, consultanța și asistență tehnică, servicii – investigare și testare de laborator, managementul calității, editare și publicare de documentații de specialitate (revistele “Industria Textilă”, cotată ISI din anul 2007 și “Revista de Pielărie-Încălțăminte”, cotată în categoria B+ de CNCSIS, cărți, manuale, cataloage, dicționare).

Activitatea de cercetare se desfășoară în cadrul programelor naționale și europene de CDI – PNCDI, FP VII, IEE, EUREKA, ERA_NET, CROSSTEXNET, SEE, MANUNET etc.

INCDTP se evidențiază ca un actor dinamic și flexibil pe plan național și european, abordând cercetări multidisciplinare în domenii nișă, precum:

– Produse multifuncționalizate prin aplicarea nanotehnologiilor și microelectronicii – cu proprietăți de îndepărtare a murdăriei, antibacteriene, pentru protecție UV, cu schimbare de fază (PCM) pentru reglarea temperaturii corpului, electroconductive etc.;

– Creșterea calității vieții și a sănătății omului – articole medicale biocompatibile și biodegradabile, proteze vasculare, ață chirurgicală, bandaje elastice, plase pentru hernie și eventrații, plase textile colagenice, substituent de piele destinat curățării rănilor și vindecării;

– Protecția mediului înconjurător – tehnologii de valorificare a deșeurilor textile, de piele și cauciuc, tratarea apelor reziduale, adaptarea principiilor BAT și IPPC în industria textilă și de pielărie și realizarea de filtre țesute și nețesute, cartușe filtrante;

– Agricultura – agrotextile multifuncționale/interactive;

– Dezvoltarea de rețele de inovare și transfer tehnologic; dezvoltarea clusterelor și a polilor de competitivitate.

Contact:

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr 16, sector 3, 030508, București, Romania

Telefon: (0040) 213404928; (0040) 2134042.00

Fax: (0040) 213405515

E-mail: office@incdtp.ro 

Website: http://www.incdtp.ro/

Director General: Dr. ing. Pyerina Carmen Ghițuleasa

Back To Top