skip to Main Content

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Mediului – INCDPM București

INCDPM București, aflat în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, are o vastă experiență în domeniul protecției mediului, cu un portofoliu remarcabil de studii de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, concretizată prin materializarea și brevetarea de noi tehnologii, produse, sisteme și servicii, precum și perfecționarea celor existente.

Institutul are ca obiective pe termen lung promovarea cercetării științifice, utilizarea  tehnologiilor nepoluante și a surselor regenerabile de energie, precum şi protejarea biodiversității. Totodată, institutul inițiază şi susține politica de educație pentru tineri, încurajând participarea acestora în cadrul activităților de cercetare și oferind cadrul necesar pentru formare profesională, prin activități de mentorat.

Principalele arii de CDI:

• Elaborarea strategiilor şi planurilor de acțiune în domeniul mediului

• Monitorizarea speciilor de sturioni din bazinul Dunării de Jos, specii care reprezintă prioritate de conservare în toate planurile și strategiile naționale și internaționale

• Monitorizarea factorilor de mediu (aer, sol, apă), respectiv a nivelului de zgomot

• Managementul deșeurilor periculoase şi nepericuloase

• Materiale avansate, inclusiv nanomateriale, cu aplicabilitate în domeniul protecției mediului

• Modelare matematică, statistico-matematică şi fizică a fenomenelor naturale sau antropice, cu impact asupra factorilor de calitate aer, sol, apă, respectiv a zgomotului şi biodiversității

• Evaluarea riscului de poluare şi a impactului activităților antropice asupra calităţii factorilor de mediu

• Prognoze de poluare a aerului și elaborarea de studii de poluare

• Elaborarea de soluții bazate pe abordarea ecosistemică pentru atenuarea și adaptarea la impactul schimbărilor climatice

• Elaborarea de studii de fezabilitate, studii de impact, bilanțuri de mediu, evaluare adecvată şi de risc

Contact:

Splaiul Independenței 294, Sector 6, 060031, București, România

Telefon: (0040) 213052600

Fax: (0040) 213182001

Email: incdpm@incdpm.ro

Website: www.incdpm.ro

Director General: Ing. Ph.D. Habil., CS I DEÁK György

Back To Top