skip to Main Content

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – ICPE-CA București

ICPE-CA a devenit, prin HG nr. 1282/2004 Institut Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică (INCDIE ICPE-CA). Având o lungă tradiție a excelenței şi inovației în cercetare, cu peste 200 de angajați, institutul se bucură de prestigiu la nivel național şi internațional, având colaboratori din economie prin serviciile şi produsele oferite, bazate pe bune practici internaționale. Institutul oferă soluţii tehnologice adaptate necesităților clienților, bazate pe un portofoliu bogat de aplicații de inginerie electrică, precum şi o gamă completă de servicii de proiectare, caracterizare şi încercare a materialelor şi produselor.

În cei 15 ani de activitate ca institut național, ICPE-CA s-a implicat constant în dezvoltarea infrastructurii de CDI, a extinderii ariei de cercetare multidisciplinară şi concentrării pe domeniul cercetării aplicative. Un loc important în activitatea ICPE-CA o au şi proiectele finanțate din fonduri internaționale, institutul fiind un partener activ atât în cadrul programelor UE (Programul Cadru HORIZON 2020, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Programul FAIR – Darmstadt – Germania, Programul CERN – Franța, Programul de CDI pentru Tehnologie Spațială şi Cercetare Avansată STAR 2012-2019, Programul ERA RO), cât şi în cadrul altor tipuri de finanțări internaționale (program de colaborare bilaterală cu IUCN – Dubna – Rusia).

Contact:

Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, 030138, București, România

Telefon: (0040) 213467231, (0040) 213467235, (0040) 213468297

Fax: (0040) 213468299

Email: office@icpe-ca.ro

Website: www.icpe-ca.ro

Director general: Dr. ing. Sergiu Nicolaie

Back To Top