skip to Main Content

 Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM București

ICECHIM desfășoară activități de CD prevăzute în cadrul Planului Național pentru CDI, Planurilor Sectoriale şi Programului Nucleu, în cadrul Programelor internaționale de cercetare şi alte activități de cercetare științifică şi dezvoltare tehnologică:

Cercetări aplicative pentru realizarea de noi produse şi tehnologii în domeniile:

 • valorificarea bioresurselor;
 • nanoștiințe şi nanomateriale;
 • protecția mediului şi gestionareadurabilă a resurselor;
 • creșterea competitivității produselor industriale;
 • retehnologizarea şi revitalizarea industriei chimice şi petrochimice românești;
 • recuperarea, reciclarea şi valorificarea subproduselor.

Cercetări fundamentale de bază şi orientate realizate în scopul aprofundării şi creșterii nivelului cunoștințelor în domeniile: mecanisme de reacție, cinetică chimică, catalizatori organometalici, electrochimie, modelare operații unitare, sonochimie.

Cercetări analitice – Activități conexe desfășurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi, după caz, cu autorizare din partea instituțiilor abilitate:

 • Transferul tehnologic al rezultatelor cercetării proprii, consultanță, marketing şi servicii în domeniile de profil;
 • Servicii de analize, teste şi încercări în cadrul laboratoarelor acreditate conform ISO 17025;
 • Elaborarea de strategii, studii de diagnoză şi prognoză;
 • Elaborarea de norme şi standarde aliniate la sistemul de calitate internațional;
 • Acordarea de asistență tehnică şi expertize tehnice de specialitate;
 • Dezvoltarea sistemului informațional intern, a sistemelor de bănci de date, a prelucrării de date şi imagini, a modelării şi simulării proceselor chimice şi petrochimice;
 • Formarea şi specializarea profesională, de nivel mediu.

Contact:

Splaiul Independenței nr. 202, Sector 6, 060021, București, OP 35, CP 174

Telefon: (0040) 213153299

Fax: (0040) 2131234.93

E-mail: office@icechim.ro

Website: www.icechim.ro

Director General: Dr. biochim. Mihaela Doni

Back To Top