skip to Main Content

CERCETĂRI PRIVIND RISCURILE CAUZATE DE MATERIALELE DESTINATE CONTACTULUI CU ALIMENTELE, PE GRUPE DE MATERIALE. ARMONIZAREA CU LEGISLAȚIA EUROPEANĂ

Contract 3PS/28.08.2019

OBIECTIVE:

Proiectul se adresează Obiectivului general 2 din Planul sectorial: Creșterea vizibilității și susținerii transferului de rezultate din CD, respectiv Obiectivului specific 2.1: Creșterea vizibilității și a gradului de valorificare a rezultatelor CD.

Scopul proiectului constă în identificarea cerințelor de siguranță alimentară ale materialelor și articolelor destinate contactului cu alimentele, pe tipuri de materiale și grupe de alimente, elaborarea unor pachete de testare în conformitate cu legislația națională și europeană (Regulamentul (CE) 1935/2004 și HG 1197/2012).

REZULTATE PRECONIZATE:

-Raport privind situația existentă pe plan național și în spațiul UE privind cerințele de siguranță alimentară pentru materialele și articolele destinate contactului cu alimentele, pe categorii de materiale/articole.

-Raport privind situația existentă pe piața românească privind materialele și articolele destinate contactului cu alimentele, pe categorii de materiale/articole.

-Strategie privind gestionarea deșeurilor de ambalaje.

DESPRE IBA

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București este o organizație de cercetare publică, aflată în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, cu activitate de cercetare în 4 domenii: siguranță alimentară, nutriție, comportamentul consumatorului, (Bio)tehnologii alimentare. Activitatea de cercetare are loc în 9 laboratoare, 3 stații de experimentări pilot şi 2 compartimente specializate mai mult pentru proiecte tip acţiuni suport şi Long life Learning. De asemenea, aceasta este asistată de către celelalte compartimente, inclusiv de către compartimentul Marketing-Comercial și Centrul de Informare Tehnologică. Pe lângă activitatea de cercetare, institutul mai desfășoară și activitatea de servicii către terți, aceasta constând în: analize de laborator, producție de alimente personalizate pentru consumatori cu nevoi speciale precum și activitatea de notificări suplimente alimentare. IBA București se dezvoltă într-o organizație orientată către industrie, accesând finanțări publice sau private, competitive, pentru implementarea proiectelor cu scopul de a obține produse sau tehnologii, de a dezvolta metode analitice de laborator, de a elabora studii sau strategii.

Parteneri
Back To Top